Thursday, July 21, 2016

เราบังคับให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจไม่ได้ - เข็มทิศภาวนาครั้งที่ 20

เมื่อหลายวันก่อนนุชาได้มีโอกาสอีกครั้ง ที่ได้เข้าร่วมเข็มทิศภาวนาครั้งที่ 3
เป็นเข็มทิศภาวนาที่จัดเป็นครั้งที่ 20 เป็นอีกการภาวนาที่นุชารู้สึกวาบซึ้งปิติใจ อย่างมาก
เป็นความสุข ที่เกิดขึ้นภายในใจที่ไม่เคยได้รับมาก่อน
.
.
ในเข็มทิศภาวนา ครูอ้อย ไม่ได้สอนในเรื่องของการนั่งภาวนา การดู การรู้
การตามความคิดของเรา ที่ไหลไปตลอดเวลา ไม่เคยหยุดอยู่กับปัจจุบันเลย
ครูได้เล่านิทานซึ่งเข้าใจง่ายมาก ลึกซึ้ง นุชาไม่เคยได้ยินมาก่อน
สามารถนำข้อคิดทางธรรมนี้ ไปใช้ในชีวิตทางโลกของเราได้แน่นอนครับ
.
.
เมื่อก่อนนุชากลัวการนั่งสมาธิมาก เพราะกลัวว่าจะไปเห็นผี กลัวไปเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็น
เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่นุชาเคยปฏิเสธการภาวนาและนั่งภาวนา มาตลอด 22 ปี
จนมาพบกับครูอ้อย ที่สามารถสอนการนั่งการทำสมาธิได้อย่างที่นุชาทำได้
สิ่งที่เกิดขึ้นมันเหลือเชื่อมาก เพราะนุขาไม่เคยรู้ทันความคิด ดูความคิดของเราเลย
.
.
.
ระหว่างการภาวนานุชาพบว่า "แม้กระทั่งความคิดของเรา เรายังควบคุมไม่ได้"
นั่งไป 30 นาที เรื่องที่เกิดขึ้นในหัว งาน ความรัก เพื่อน ครอบครัว อีก พันกว่าเรื่อง มันมาตลอด
เราบังคับความคิดไม่ได้ แต่เราสามารดูความคิด นุชาใช้คำว่า "รู้" ระหว่างที่เราคิด
เมื่อเราบอกตัวเองระหว่างที่ความคิดเกิด ความคิดนั้นมันดับหายไปเลย
.
.
แบบนี้แหละเนาะ ทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ มันเปลี่ยนแปลงไปตลอด มันไม่คงทน
สิ่งต่างๆ ความรู้สึกทุกข์ ความหลง ความรัก หนี้สิน เงินทอง มันไม่ได้อยู่กับเรานาน
มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เราไม่สามารถบังคับมันให้เป็นตามใจได้เลย
.
.
หากเมื่อความทุกข์เกิดขึน นุชาจะใช้วิธีการตามดู ตามรู้ ที่นุชาได้ไปภาวนานีจัดการ
กับความทุกข์ได้แน่นอน ความทุกข์มันทำอะไรนุชาไม่ได้
.
.
การปฏิบัติธรรมการภาวนา ส่งผลทำให้สิ่งต่างในชีวิตของนุชา ดีขึ้นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำ มิตรภาพ ธุรกิจต่างๆ ดีขึ้นทีละเล็กน้อย อาจเกิดจากภายในเราใจเราดี
โลภายนอก สิ่งต่างๆ รอบตัวเราจึงดีขึ้นตามโลกภายในใจของเราได้
.
.
.
"เราบังคับความคิดของตัวเองยังไม่ได้ เราจะบังคับให้คนอื่นมาตามที่เราก็ไม่ได้เหมือนกัน"
.
.
.
นุชา HAPPY NUCHA
#เข็มทิศภาวนา #เข็มทิศภาวนา20 #เข็มทิศชีวิต

No comments:

Post a Comment