Sunday, June 21, 2015

จงเป็นตัวเราคนแรก

"เป็นตัวเราคนแรก"
เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้เรารู้ว่า

ไม่จำเป็นเปลี่ยนแปลงตัวตนเพื่อใคร
ไม่จำเป็นต้องปรับนิสัยให้ใครยอมรับ
ไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ใครเขาชื่นชอบ

จงถามตัวเองเสมอว่า ตอนนี้กำลังทำอะไร
อะไรทำให้เรารู้สึกรักตัวเองเพิ่มขึ้น

สิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

"เพื่อตัวของเราเอง"

ทานอาหารดีๆ
ออกกำลังกาย
คิดบวก เลิกมองในแง่ลบ
อารมณ์ดีอยู่เสมอ
เป็นคนที่น่าเข้าใกล้

เปลี่ยน เพื่อให้เรารักตัวเองมากขึ้น
คนอื่นถึงจะรักเราได้

เริ่มเลยวันนี้
อย่าผลัดวัน

#นุชา

No comments:

Post a Comment