Saturday, August 1, 2015

ตอบคำถามความรัก

"พี่นุชามีวิธีจัดการกับความรักที่ไม่สมหวังอย่างไรบ่างครับ"

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเราตั้งคำถามว่าตัวเองดีพอหรือยังครับ

วิธีการคือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกๆด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนให้ใครมารักแต่เปลี่ยนเพื่อที่จะให้ตัวเองรักตัวเองมากขึ้น เมื่อตัวเองรักตัวเองได้คนอื่นจะรักเราได้เช่นกัน

ในปัจจุบันพบว่า คนที่ไม่รักตัวเองคนอื่นก็ไม่อยากที่จะฝากความรักเช่นกันครับ


วิธีการที่จะทำให้เราเคราพตัวเองเพิ่มคือ. กลับไปซาบซึ้งในความรักของพ่อแม่ ออกกำลังกาย ตั้งใจเรียน. วางแผนชีวิตตัวเองว่าต่อไปนี้อยากเติบโตไปเป็นใคร แบบไหนครับ

"this love came back to me"
ความรักจะกลับมาหาเราอีกครั้ง

พี่นุชา

No comments:

Post a Comment