Saturday, August 1, 2015

อย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่น

อย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่น
แต่จงพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เวลาที่ใจของเรามั่นคงแล้ว
เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเอง
ไปพิสูจน์อะไรกับใคร 
เพียงเพราะว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีพอ
อย่าทำแบบนั้น มันไม่ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น

นุชา

No comments:

Post a Comment