Thursday, July 30, 2015

ฟังเสียงจากสังคมมากเกินไป จนลืมฟังเสียงใจตัวเอง

ฟังเสียงจากสังคมมากเกินไป
จนลืมฟังเสียงใจตัวเอง

คนเป็นสิวส่วนใหญ่ที่ท้อแท้น้อยใจตัวเอง
เกิดจากฟังคำนินทาจากคนอื่น
ที่เขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลย

เงินเขาก็ไม่ได้ช่วยให้เรามารักษาสิว
แถมมาบั่นทอนจิตใจกันอีก

"อย่ายอมให้ใคร"
มาทำให้จิตเราต่ำลง
อย่าให้ใครประสบความสำเร็จจากความสะใจ

เราส่วนเรา เขาส่วนเขา
ใช้ชีวิตต่างกัน ไม่ใช่คนเดียวกัน

มีคนบอกว่า ถือก้อนหินมันหนักถือนานๆก็หนัก

ถือปุยฝ้ายไม่หนัก แต่ถือนานๆก็หนัก

"อย่าถือคำพูดคนอื่นมากหนักใจ"

โปรดฟังเสียงใจตัวเอง
ตะโกนบอกตัวเองว่ายังมีตัวเองที่รักตัวเองอยู่
ยังมีฉันอีกคนข้างในนี้ ที่เป็นกำลังใจให้ตลอด

นุชา
#ด้วยรักมาก

No comments:

Post a Comment