Saturday, July 25, 2015

อยู่กับคนที่ทำให้เราจิตใจดีขึ้น

เลือกอยู่กับคนที่ทำให้เราจิตใจดีขึ้น

ไม่นานมานี้นุชาได้เรียนที่มหาลัย
การเลือกคบเพื่อนเป็นอะไรที่สำคัญมาก

คนที่เข้ามาถ้าไม่ใช่ นิสัย รูปแบบทางความคิดไม่ตรงกัน เขาจะออกไปอยู่ดี "คบกันไม่ได้"

อยากเห็นว่าตัวเอง เป็นคนแบบไหน
สามารถมองดูได้จาก "เพื่อนที่เราคบ"
นั่นแหละตัวเรา

นุชาดีใจที่นุชาได้เพื่อนตรงสเปก
บางคนนิ่งเงียบ พูดน้อย แต่เป็นคนมีความชัดเจน
นิสัย การกระทำ ที่คล้ายเรามาก มันเหมือนโคลนนิ่ง "เป็นเราอีกคน"

นุชาทีความเชื่อนึวอยากบอกว่า
ถ้าเราอยู่ใกล้คนแบบไหนเราจนเป็นแบบนั่น
ฟังไม่ผิดเพราะคือเรื่องจริง

วันนี้
จงอยู่ใกล้คนที่จะทำให้เราดีขึ้น 

นุชา

No comments:

Post a Comment