Saturday, December 7, 2013

เตือนตัวเองเสมอ (มุมชีวิต)


เราควรมีความมุ่งหวังที่สูงส่งในแต่ละวันของชีวิต เรามีสิทธิ์ที่จะสร้างความดีงามทุกวัน วันหนึ่งๆ จงให้เวลาทบทวนและตั้งใจปรับปรุงชีวิตให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมดีกว่าเดิมสงบสุขกว่าเมื่อวาน เสียสละกว่าเมื่อวาน การกระทำงดงามกว่าเดิม...


ขึ้นชื่อว่า "ตบะ" อันเป็นเครื่องเผากิเลส ก็ต้องให้ความอดทนเสมอแต่มันต้องได้มาในสิ่งประเสริฐสุด แต่บางทีเราก็ต้องรอคอยอย่างอ่อนน้อม เพื่อให้เวลาแห่งกาเปลี่ยนแปลงตไปถึงชัยชนะ อาจต้องมีบาดแผลที่เจ็บช้ำบ้าง เพื่อที่จะได้แข็งแรงและมั่นคงอาจต้องหลั่งน้ำตาบ้าง เพื่อจะได้ยิ้มแย้มอย่างสิ้นเล่ห์ หากเราได้เรียนรู้้ ธรรมะมามากมาย แต่ไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความสงบ ความรู้เหล่านั้นก็ไร้ค่า เป็นความรู้ไม่จริง เหมือนเรามีแผนที่ไปสู่ดวงดาว แต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แบบแหงนคอรอคอยเกินฝัน ที่ไม่มีมีวันเริ่มต้นเดินทางเลย ที่เรียนรู้ทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์

หนทางแห่งชีวิตนี้ ไม่มีเคยมีใครเห็นใจตนเอง อย่างที่ตนเองรับรู้ การฝึกใจนั้นจำเป็นต้องสละสิ่งบำเรอชีวิตอันเป็นมายาออกไป วันนี้เราเริ่มต้นตั้งปฏิณานดีๆกับตัวเองกันรึยัง เราต่างเป็นคนที่มีศักยภาพสูงสามารถทำอะไรได้มากมาย สามารถเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนเก่งวิชาการ เป็นคนดีที่ไม่นินทาใครเลย เป็นคนที่เผื่อแผ่ได้มากมายอย่างสุขใจ ลองฝันและทำซักอย่้างเถิด เพราะนั้นคือจุดเิริ่มต้นของการเปิดโอกาศอย่างชัยชนะ

XOXO
Happy Nucha

ติดตามความเคลื่อนไหวพูดคุยกันได้ที่
Line ID : Happy Nucha
E-mail : happynucha.shop@gmail.com
ติดตามบล็อกสุขภาพ : http://happyacne2you.blogspot.com

No comments:

Post a Comment