Thursday, December 17, 2015

โดนปฏิเสธ

เมื่อผิดหวังจากการถูก "ปฏิเสธ" 
คล้ายถูกตบหน้ากลางสี่แยก

ทำให้เราคิดได้ว่า
1. เรากำลังทำอะไรอยู่?
2. เราคู่ควรแล้วหรือยัง?
3. เขาควรคู่กับเราจริงหรือ?

มันคิดได้หลายแบบ 
แต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ดีพอ

การถูกปฏิเสธทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น
เมื่อเรายิ้มและคิดภาพดีดี ทำสิ่งดีดี
ในตอนนี้เราจะรู้สึกได้ทันทีว่า

"เขากำลังพลาดเรา"

#นุชา 

No comments:

Post a Comment