Saturday, April 4, 2015

วางใจรักษาสิว

กี่ครั้งแล้วที่คนอื่นวิจารณ์เรา ทำให้เราเสียใจ

กี่ครั้งแล้วที่เรา เสียใจเพราะคำพูดแย่ๆ ของคนอื่น

กี่ครั้งแล้วที่เก็บคำพูดแย่ๆ ของคนอื่นมาแทงตัวเอง

กี่ครั้งแล้วที่เราจะแคร์ความรู้ตัวสึกเองมากกว่าใคร

นับจากนี้ เราจะต้อง ไม่เอาคำพูดแย่ๆ มาคิด

มาทิ่มแทงตัวเองต่อ 

ด่า ตรงไหน

ติ.  ตรงไหน 

ทัก ตรงไหน

วาง.. ตรงนั้น ไม่ถือมาให้หนักใจ

ใครไม่ชอบตอนฉันเป็นสิว ช่างปะไร

อย่างน้อยที่สุด "ฉันนี่แหละ"

ชอบตัวฉันเอง

#เทคนิควางใจรักษาสิว

#นุชารักษาสิว

4 เมษายน 2558

No comments:

Post a Comment