Thursday, April 16, 2015

My footprint

กี่ครั้งแล้วครับเราทรมานกับสิวที่เป็น
เดินเข้าออก รพ. คลินิกเป็นว่าเล่น

กี่ครั้งแล้วที่เราเสียเงินจำนวนมากเป็นแสนๆกับสิว
ทั้งที่มันไม่เคยหายไปจากหน้าเราซักที

กี่ครั้งที่คุณคิดจะเริ่มรักษาสิวให้ "จริงจัง"
กี่ครั้งก็ไม่เคยหาย

นุชาบอกไม่ได้ว่าสิวแต่ละคนจะหายเมื่อไหร่
1 เดือน 3 เดือน 5 เดือน หรือ 1ปี
หรืออาจจะมากว่านั้น

ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาต้องเริ่มจาก "ตัวคุณ"
ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าสิวของฉันจะหายหรือไม่

เริ่มต้นปฎิวัติความคิด สุขภาพกาย สุขภาพใจ
รักษามันไว้ให้ดี

เริ่มลงมือรักษาวันนี้...
นุชาอยู่ข้างๆ เป็นกำลังใจ

เดินตามนุชามานะครับ 😊

#นุชารักษาสิว

No comments:

Post a Comment